Animacija 360

Animacija 360

Animacija proizvoda, integracija u web trgovine/stranice, video klipovi za društvene mreže (facebook, instagram)

Kako tehnologija napreduje tako se pojavljuje bezbroj mogućnosti, alata i opreme koji omogućuju interesantan sadržaj za Vašu promociju ili za promociju Vašeg branda. Jedna od njih je i tzv. „Animacija 360“ Vašeg proizvoda koja ga prikazuje u 3D varijanti.  Ako ste htjeli svoj proizvod prezentirati sa svih strana (u 3D varijanti) trebali ste poslikati barem 3-4 slike , odn. poslikati proizvod sa svih strana i sve te slike objaviti.

Postoji puno bolji način za prezentaciju nekog Vašeg proizvoda, a ujedno i intereantan, moderan, drugačiji svakome tko to vidi na Vašoj web stranici ili društvenim mrežama. Time ćete privući pažnju, biti drugačiji, ozbiljniji i profesionalniji.

Sve to je već dovoljno za drugačiju i modernu web stranicu, bolje rezultate Vaše marketinške kampanje što je naravno osnovni cilj. Da privučete pažnju. Budete drugačiji, interesantni svojoj publici i istaknete se spram svoje konkurencije. Našom uslugom „Animacija 360“ promovirati ćete se moderno i drugačije, a Vaši proizvodi će biti prezentirani na vrlo profesionalan i moderan način.